سفارش فوری ترجمه

 

با تکمیل فرم زیر در کمتر از ۶ ساعت، با شما تماس گرفته خواهد شد. لازم به ذکر است که به عنوان بیعانه، پس از توافق با متخصص مربوطه، ۳۰ درصد کل هزینه قبل از شروع پروژه دریافت می گردد. برای ترجمه های با حجم بالا، برای ایجاد اعتماد متقابل، مراحل پرداخت بیشتر خواهد بود (در صورت ایجاد مشکل در سفارش و یا کمبود وقت ،با شماره ۰۹۳۸۴۵۸۸۵۵۸ تماس حاصل نمایید. )