روند سفارش پروژه

استاد پروژه با دارا بودن رویه ای دقیق و بهینه، با هدف ایجاد برندی مطمعن، آماده انجام پروژه های مهندسی شما با بالاترین کیفیت وقیمت مناسب می باشد.
متخصصان انجام پروژه ها در گروه استاد پروژه، منتخب دانشگاهای برتر کشور می باشند و با نظارتی دقیق، تخصص و صداقت کاریشان بررسی می گردد.
همچنین پروژه ی مهندسی شما بصورت رقابتی بین متخصصین ما انجام می شود و این متد تضمین کننده ی کیفیت و قیمت مناسب خدمات گروه استاد پروژه می باشد.

مراحل سفارش:

پروژه خود را در بخش سفارش فوری پروژه سفارش دهید

با شما تماس گرفته می شود و با ذکر جزییات بیشتر از پروژه تان و نظر کارشناس مربوطه، قیمت پروژه و زمان مورد نیاز برای انجام آن تعیین می شود

در صورت توافق، ۳۰ درصدهزینه انجام پروژه در ابتدای کار دریافت می گردد

با نشان دادن کلیاتی از نتایج پروژه و تایید مشتری، بقیه هزینه دریافت و پروژه به صورت کامل تحویل داده می شود