انجام پروژه مهندسی شیمی

کارشناسان مهندسی شیمی استاد پروژه آمادگی دارند انجام پروژه های مهندسی شیمی شما را با نرم افزارهای تخصصی نظیر Catia ، AspenHysys ، SolidWorks ، Fluent ، Ansys Carrier  ،  OpenFoam ، FluidFlow ، EES ، Matlab ، Abaqus   و … به عهده گرفته و با بهترین کیفیت، کمترین هزینه و کوتاهترین زمان به شما تحویل نمایند.

انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار آباکوس Abaqus

انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار سالیدورک Solidwork

انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار فلوئنت Fluent

انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار متلب Matlab

انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار کتیا Catia

انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار انسیس Ansys

انجام پروژه پایپینگ با نرم افزار FluidFlow

انجام پروژه کریر Carrier

انجام پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار Open Foam

انجام پروژه پایپینگ با Piping Systems Fluid Flow

انجام پروژه EES